Шинэ мэдээ:

Онцлох мэдээ

Хэвлэлийн тойм

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youtube - Видео

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс

Хүсэлт илгээх

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
322,458
Төрөлт
7517
Гэрлэлт
1956
Өрхийн тоо
86,212
Байшин хороололд амьдрах өрх
22,847
Гэр хороололд амьдрах өрх
63,365
Хүн амын нягтаршил
3 хүн/га
Малын тоо
72,072
Авто машины тоо
60,518
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,237
Өрхийн дундаж хэмжээ
3,9
Шилжих хөдөлгөөн:
22685