ДҮҮРГИЙН УДИРДЛАГУУД БОЛОН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИРГЭДТЭЙ

ХИЙСЭН УУЛЗАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 2019 оны 09 дүгээр сарын 26

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 дугаар захирамжаар батлагдсан  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах журам”-ын дагуу дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх хуваарьт болон бусад уулзалтыг биечлэн зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн толгойт бүсийн 7 хороонд уулзалт зохион байгуулсан. Иргэдийн хүсэлтийг шийдвэрлэх, иргэдээс гаргасан санал санаачлага, шүүмжлэлийг бодлого үйл ажиллагаандаа тусгах, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор явуулын үйлчилгээ, хэсэгчилсэн уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтанд дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс, албадын дарга, мэргэжилтэнгүүд оролцож шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллаа. Үүнд:

Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 42 иргэдтэй уулзаж  санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Иргэд оршин суугаа газар, амьдралын тулгамдсан асуудал болсон авто зам, гудамжны гэрэлтүүлэг, цахилгаан эрчим хүч, сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмж, зөөврийн ус түгээх байр байхгүй талаар саналаа гаргаж, шийдвэрлэх  арга хэмжээ авч өгөхийг хүссэн. Дүүргийн Засаг дарга эхний ээлжинд хорооны нутаг дэвсгэрийн 90 дугаар гудамжинд хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, 96 дугаар гудамжинд гэрэлтүүлэг тавих хөрөнгийн асуудлыг шийдэж, холбогдох газарт уламжилж зөөврийн ус түгээх байр бариулахаар болсон.

Дүүргийн 2 дугаар хорооны 18 иргэдтэй уулзаж  санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Иргэд оршин суугаа газар, амьдралын тулгамдсан асуудал болсон  Нарангийн голын авто замыг Толгойтын эцсийн авто замтай ажлыг дуусгах, гудамжны гэрэлтүүлэг, камержуулалтын ажил, явган хүний гүүрийг зөөж өөр газар байршуулах, гэр хорооллын гудамжинд шороо асгаж тэгшлэх ажлуудыг шийдэж өгөх санал хүсэлт гаргасан. Дүүргийн Засаг дарга эхний ээлжинд явган хүний гүүрийг шилжүүлэн байршуулахад шаардлагатай хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. Авто замын зурваст орсон айл өрхийн газар чөлөөлөх нөхөн олговрыг шийдэх талаар холбогдох газарт уламжлахаар болсон.

Дүүргийн 20 дугаар хорооны 35 иргэдтэй уулзаж  санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Иргэд оршин суугаа газрын амьдралын тулгамдсан асуудал болсон  цэргийн хотхоны байруудын орцны болон дээврийн засвар, орон сууцны дундах авто болон явган замын засвар, үерийн ус зайлуулах хоолой шинээр тавих, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг ТҮЦ-дийг буулгах, камержуулалтыг сайжруулах хүсэлт гаргасан. Дүүргийн Засаг дарга иргэдийн гаргасан хүсэлтийн дагуу Хангамжийн гудамжнаас Төмөр замын гудамж хүртэл үерийн ус зайлуулах сувгийг татах, автобусны буудлуудын ТҮЦ-ийн эздэд албан шаардлага өгөхөөр болсон.

Дүүргийн 22 дугаар хорооны Тахилтын хэсгийн 35 иргэдтэй хэсэгчилсэн уулзалт хийж санал, хүсэлтийг сонсож ажилласан. Уулзалтад оролцсон иргэд хорооны нутаг дэвсгэрт хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртээмж муу байдаг бөгөөд ”Зааны төгөл”, “Их ундарга” хувийн цэцэрлэгийн төлбөр өндөр тул төрөөс олгодог нэг хүүхдийн хувьсах зардлын санхүүжилтийг өгөх, 2 байршилд байгаа тоглоомын талбайг засварлах, сагсан бөмбөгийн талбай засварлах, гудамжны зам эвдрэлтэй үер усанд эвдэрсэн, цахилгаан эрчим хүч дутагдалтай байгаа талаар санал болгосон. Дүүргийн Засаг дарга иргэдийн гаргасан тулгамдсан асуудлуудтай танилцаж хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай засварлах, гэр хорооллын гудамжны зам хусч, тэгшлэх ажлын хөрөнгийн асуудлыг шийдэж, эрчим хүчний хангамжийн хөрөнгийг 2020 оны төсөвт тусгахаар болсон.

Дүүргийн 32 дугаар хорооны Эмээлт, Хурган, Мал бордохын хэсгийн 23 иргэдтэй уулзаж  санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Иргэд оршин суугаа газрын амьдралын тулгамдсан асуудал болсон  сургууль барилгыг дуусгаж ашиглалтанд оруулах, авто замын тоосжилт, зөөврийн болон гүний худаг гаргах, гудамжны гэрэлтүүлэг, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах зэрэг асуудлыг шийдэх тал дээр санал хүсэлт гаргасан. Дүүргийн Засаг дарга иргэдийн гаргасан хүсэлтийн дагуу Хурганы хэсэгт баригдаж байгаа 640 хүүхдийн сургуулийн барилгыг 2020 оны 1 дүгээр улиралд багтаан ашиглалтанд оруулах асуудлыг холбогдох газруудтай хамтран шийдвэрлэх, хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр байгуулах асуудлыг шийдэхээр болсон.

Дүүргийн 34 дүгээр хорооны Толгойтын гудамжны 26 иргэдтэй хэсэгчилсэн уулзалт хийж санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Хорооны нутаг дэвсгэрт баригдсан “Гоёхондоо” цэцэрлэгийн салбар 200 ортой шинэ цэцэрлэгийн барилгын ажил газрын маргаантай асуудлаас болж ашиглалтанд орохгүй байгаа талаар иргэд саналаа хэлсэн. Энэ асуудлыг холбогдох газарт уламжилж хариу өгөхөөр болсон. Найрамдалын авто замаас 106 дугаар сургууль хүртлэх 500 метр авто замын ажлыг эхлүүлэхээр болсон.

Дүүргийн 35 дугаар хорооны 16 иргэдтэй уулзаж  санал хүсэлтийг сонсож ажилласан. Иргэд оршин суугаа газар, амьдралын тулгамдсан асуудал болсон  Жишиг өрхийн эмнэлгийг ашиглалтанд оруулах, Орбитын 76 дугаар гудамжны газрыг түрж тэгшлэх, гудамжны гэрэлтүүлгийг сайжруулах хүсэлт гаргасан. Дүүргийн Засаг дарга иргэдийн гаргасан хүсэлтийн дагуу Орбитын 76 гудамжны газрыг түрж тэгшлэх, гудамжны гэрэлтүүлгийг шинээр тавих асуудлыг шийдэхээр болсон.