СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО  

  • Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
     
  • Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах
     
  • Хяналт – шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан бодлого, шийдвэрийн төлөвлөлт, зохицуулалтыг хийх 

  • Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа бүрэн уялдаатай болох /ISO/

 

  

Бүрэн эхээр нь харахыг хүсвэл ЭНД дарж үзнэ үү!