ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 Төрийн зорилт, чиг үүргийг Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэн, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

 ЗОРИЛТ:

 Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор уулзалт зохион байгуулж тэдний санал хүсэлтийг сонсож хамтарч ажиллах

  • Иргэдийн оролцоотой СӨХ-үүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах
  • Иргэдийн эрүүл тохилог орчинд амьдрах ногоон хороо “Эко-орчин”-г бүрдүүлэхэд явган зам, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

 ТАНИЛЦУУЛГА

 Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо нь анх 1952 оны 5 дугаар сарын 9-нд Улаанбаатар хотын хөдөлмөрчдийн бага хурлын 25 дугаар тогтоолоор Толгойтын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа, хороо гэж байгуулагдахад /Мах комбинатын дэнжид/ 4 дүгээр хорин нэртэйгээр байгуулагджээ.

 1965 онд Улаанбаатар хот 4 районтой болоход уг хорин нь Октябрын районы 23 дугаар хороо нэртэйгээр 1979 он хүртэл ажиллаж төрийн анхан шатны үйл ажиллагааг явуулж байжээ. 1980-1992 он хүртэл бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Октябрын районы 7 дугаар хороо гэж байгуулагдсан. 1992 онд Монгол улсын Нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар Октябрийн район нь Сонгинохайрхан дүүрэг болон өөрчлөгдөхөд уг хороо нь Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо болон зохион байгуулагдаж өдгөө төрийн захиргааны анхан шатны нэгж болтлоо өргөжин төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн, шуурхай үзүүлэн ажиллаж байна.

 Газар зүйн байршил

 Нутаг дэвсгэрийн хувьд нийт 47.27 га нутаг дэвсгэртэй тус хороо нь хойд талаараа СХД-ийн 27-р хороо, зүүн талаараа СХД-ийн 4 дүгээр хороо, урд талаараа СХД-ийн 18 дугаар хороо, баруун талаараа СХД-ийн 23 дугаар хороотой тус тус хиллэдэг.

2017 оны байдлаар 2740 өрхийн 10655 хүн амтай 18 хүртэлх насны хүүхэд 19-р хорооны хүн амын 31%-ийг бүрдүүлж, 55 наснаас дээш насны хүн нийт хүн амын 10,4 хувь, 18-55 насны хүн нийт хүн амын 58,6 хувийг эзэлж байна.

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургалттай 62 дугаар бүрэн дунд сургууль, хувийн хэвшлийн 12 жилийн “Гэрэлт Ирээдүй” сургууль, улсын  26, 148, 92 дугаар улсын цэцэрлэг, хувийн хэвшлийн “Жавхлант багачууд” “Булган сондор” “Бүтээлч багачууд” “Бяцхан дэлхий” цэцэрлэгүүд үйл ажиллагаа явуулж байна.       

 190 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн дотор төрийн төсөвт 17 байгууллага ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага төвлөрсөн томоохон хороодын нэг билээ.

 Хорооны ИНХ-ын дарга Т.Гантөгс, Засаг дарга Д.Отгонбурам, зохион байгуулагч Н.Нарангэрэл,  зохион байгуулагч Г.Бямбасүрэн, нийгмийн ажилтан С.Алдармаа, халамж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Долгор,  иргэний бүртгэлийн ажилтан Д.Ариунзаяа,  хорооны хэсгийн байцаагч цагдаагийн ахлах дэслэгч Ц.Амарбаясгалан, цагдаагийн дэд ахлагч Э.Мөнхжаргал, Олон нийтийн цагдаа Л.Баттогтох,   ахмадын зөвлөлийн дарга Ц.Ядамсүрэн, ОНБ Ш.Энхтайван, иргэний танхим хариуцсан ажилтан Э.Мөнхбат нар иргэдэд үйлчлэн төр засгийн бодлого шийдвэр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төрийн анхан шатны үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэхийн тулд 7 хэсгийн ахлагч хөдөлмөрийн гэрээгээр хамтран ажиллаж иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч ажиллаж байна.

 

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.