ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

1. Хүн амын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах. 

2. Бичиг баримтын зөрчилгүй болгох 

3. Иргэдийн оролцоог дэмжих 

4. Ажилгүйдлийг бууруулах 

5. ААНБ-ын тохижилт цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг сайжруулах 

6. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулах 

8. Гэр хорооллын гудамжыг камержуулах шинээр гэрэлтүүлэг тавих

9. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэх

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 25/21 дүгээр тогтоолоор дүүргийн хэмжээнд хороодын бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орж 26 дугаар хорооноос салбарлаж 2500 өрхийн 9437 иргэнтэйгээр 36 дугаар хороо байгуулагдан төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хүргэж ажиллаж байна. 

 

Тус хороо нь Алтан овоо 01-50 гудамжтай бөгөөд 9 хэсгийн ахлагч хариуцан ажиллаж байна. Нутаг дэвсгэрт “Нарангийн энгэр”-ын оршуулга, Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэг буюу Улаанчулуутын хогийн цэг байрладаг. Нийслэл хотын алслагдмал, хүн амын төвлөрөл нь хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсэд түр оршин суугч ихтэй хороодын нэг юм. Хорооны нутаг дэвсгэрт 36 аж ахуйн нэгж байгууллагууд, СӨБ-ын 260, 263 дугаар цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

 

Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 876 га бөгөөд Зүүн талаараа 26,41,4-р хороо, Урд талаасаа 3-р хороо, Баруун талаараа 35, 2-р хороо, Хойд талаараа 24-р хороо,улаан чулуутын хогын цэг, нарангийн энгэрээр хиллэдэг. Алтан-овоо 19-45 тоотын нутаг дэвсгэрт Хорооны цогцолбор байрлаж иргэддээ төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх