М.Сампилноров

Засаг дарга

Утас: 94112600

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Ө.Нандинцэцэг Нийгмийн ажилтан 89455445
2 Ж.Ариунзаяа ХЭХАХ-н мэргэжилтэн 92919236
3 Г.Алтанзаяа Улсын бүртгэгч 80170781
4 Б.Эрдэнэбаатар Сахиул 99225329
5 Э.Ууганцэцэг Үйлчлэгч 88646449
6 Бадамгарав ТХХОНБ 86612882
7 О.Оюунгэрэл 1-р хэсгийн ахлагч 80855054
8 Т.Нэргүй 2-р хэсгийн ахлагч 86075400
9 Б.Алтангоо 3-р хэсгийн ахлагч 86002635
10 Б.Үүрийнцолмон 4-р хэсгийн ахлагч 93170501
11 Ж.Оюунтөгс 5-р хэсгийн ахлагч 92010136
12 Ч.Базар 6-р хэсгийн ахлагч 92082332
13 С.Бердгүл 7-р хэсгийн ахлагч 91547576
14 М.Мөнхтуул 8-р хэсгийн ахлагч 88967097
15 О.Баасантогтох 9-р хэсгийн ахлагч 89080040

Видео