Нийслэлийн Cонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороо

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр 25/21 тоот тогтоол, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 8/03 тоот тогтоолын дагуу зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороог хувааж 42 дугаар хороог шинээр байгуулсан. 

Тус хороо нь Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга Ц.Жаргалсайхан, Засаг дарга Д.Саруул-Ирээдүй, Зохион байгуулагч Б.Цэрэндулам, Нийгмийн ажилтан Р.Ганбаяр, Хөдөлмөр халамжийн мэргэжилтэн Т.Монголмаа, үйлчлэгч Б.Тэгшжаргал, Иргэний танхимын ажилтан Ч.Отгончимэг, Ахмадын зөвлөлийн дарга Я.Марууш, Хэсгийн байцаагч О.Дэлгэрбаян, Хорооны цагдаа Б.Бадарчин, Хог хаягдал олон нийтийн байцаагч Б.Ууганбаяр болон 5 хэсгийн ахлагчтайгаар төрийн анхан шатны ажил үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. 

Манай хороо нь 2346 га нутаг дэвсгэртэй, 1444 өрхийн 5322 хүн амтай, 18 гудамж, 1353 хашаатай, Төрийн байгууллага-1, Төрийн бус байгууллага-1, Аж ахуй нэгж байгууллага-29, ус түгээх байр-7, хувийн цэцэрлэг-1, ахмадын 2 сувилалтай нийт 5 хэсэгтэй.


Эрхэм зорилго: 

Монгол улсын хууль тогтоомж, төр засгийн бодлого, нийслэл, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэр, засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын идэвхи санаачилгыг дэмжин, хорооны үйл ажиллагаанд татан оролцуулах замаар “хороо-иргэдийн хамтын ажиллагаа”-г бэхжүүлэхэд оршино. 


Зорилт:

Төр иргэний ээлтэй харьцааг бүрдүүлсэн, иргэний оролцоог нэмэгдүүлсэн, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг үр өгөөжтэй болгосон, хог хаягдлын менежментийг нэвтрүүлсэн “хоггүй цэвэрч хороо” болох.

 

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх