СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын хууль тогтоомж, төр засгийн шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа хуулийг дээдлэн, дүүрэг, хорооны Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх зорилтыг ханган биелүүлж, иргэдэд төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо нь 1976 онд Октябрийн районы 3 дугаар хорооноос 3, 4 дүгээр хороолол байгуулагдсантай холбогдуулан 500 айл шилжин ирснээс Октябрийн районы 8 дугаар хороо нэртэй анх байгуулагджээ. Тус хороо нь 1770 өрх, 7442 хүн амтай, 62 гудамжнаас бүрдсэн, дан гэр хороолол юм.

 

Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга С.Эрдэнэ, тэргүүлэгчид, Засаг дарга М.Одонхүү, зохион байгуулагч М.Батжаргал, нийгмийн ажилтан Д.Баярбат, улсын бүртгэгч Б.Соджавхлан, халамжийн мэргэжилтэн Д.Уянга, хэсгийн байцаагч Б.Дашбат, 6 хэсгийн ахлагч, олон нийтийн байцаагч Д.Цэцэгсүрэн болон “Отгон 7 бурхан” өрхийн эмнэлгийн дарга Д.Будхүү болон эмч сувилагч нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

 

Нийт хүн амын хөдөлмөрийн насны  4178 хүнээс ажил эрхэлдэг 2150,  ажилгүй 275, их дээд сургуульд суралцагсад 485, тэтгэвэрийн насны 541 хүн байдаг. Нийт 1770 өрхөөс дундаж болон түүнээс дээш орлоготой өрх 1087, ядуу өрх 546, үүнээс нэн ядуу өрх нь 46 болно. Өрх толгойлсон эмэгтэй 230, эрэгтэй 39 байна. Нийт 2425 хүүхдээс цэцэрлэгийн насны 1029 үүнээс цэцэрлэгт хамрагддаг нь 818, сургуулийн насны 1396 үүнээс сургуульд суралцдаг нь 1300 хүүхэд байна.

 

Тус хороонд төрийн болон хувийн өмчийн ямар нэгэн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байхгүй. 4-15 гудамжны хэсгийн хүүхдүүд 19-р хороонд байрлах 62 дугаар дунд сургууль, 16-65 гудамжны хэсгийн хүүхдүүд 6-р хороонд байрлах 9 дүгээр дунд сургууль болон бусад сургуульд сурдаг.

 

Төрийн болон хувийн өмчийн цэцэрлэг байдаггүй тул цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд хамрах тойргийн сургууль, цэцэрлэг болон хотын бусад сургууль, цэцэрлэгт хүмүүждэг. Альфа халамжийн цэцэрлэгт хорооны 25 хүүхэд хүмүүждэг.

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.