ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо нь Улаанбаатар хотын баруун захад 107,35 га газар нутгийг эзлэн байрладаг, баруун талаараа 4 дүгээр хороо, зүүн талаараа 6 дугаар хороо, хойд талаараа 7 дугаар хороо, урд талаараа 27 дугаар хороотой хиллэн оршиж байна. Газар нутгийн хувьд нам дор, тэгш, чийглэг хөрстэй үржил шим сайтай, газрын төлөв байдал чанарт өөрчлөлт ороогүй гадаргатай.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх