ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  • Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай болгож, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг чандлан сахиж ажиллах.
  • Ахмадаа хүндэтгэсэн, залуучуудаа дэмжсэн, хүүхдүүдээ тэтгэсэн, айл өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх

 

ЗОРИЛТ

Цэвэр усгүй, гэрэлгүй харанхуй нэг ч айл өрх, хогтой нэг ч гудамж жалгагүй , бичиг баримтын бүрдэлгүй нэг ч иргэн байх ёсгүй гэсэн зарчмыг иж бүрэн хэрэгжүүлэн дүгнэж, иргэд, төрийн хамтын ажилгааг ил тод болгож 5 зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна.

  1. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллаж, өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд нь шуурхай шийдвэрлэх
  2. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг  амжиллттай явуулахын тулд иргэний цахимбүртгэлийгтогтмолжуулан,цахим үнэмлэх аваагүй  иргэдэд хурдан шуурхай тараах ажлыг зохион байгуулж  ажиллах.
  3. ”Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд хорооны иргэдийг Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран төсөл боловсруулах болон бизнес эрхлэх сургалтанд хамрруулж, төрөл бүрийн зээлд зуучилна.
  4. Хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тохижилт, соёлжилтийг сайжруулан, байгаль орчныг хамгаалах, агаарын бохирдлыг багасгах, нийтийн их цэвэрлэгээг тотмолжуулан “Хоггүй хороо-цэвэр орчин” уриан дор ажиллана.
  5. Хорооны нутаг дэвсгэрт тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлыг санаачлан шинээр тавигдаж буй хар зам,  сургуулийн барилгын ажлыг дуусгуулах ажилд анхааран, шинээр цэцэрлэг, тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн, усан сан зэргийг шинээр бариулах санал санаачлагыг холбогдох газар албадад  тавьж  шийдвэрлүүлнэ.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь Сонгинохайрхан дүүргийн хорооны хүн ам тэнцвэржүүлэх үүднээс Иргэдийн Төлөлөөгчдийн хурлын 2007 оны 11 тоот тогтоолоор Сонгинохайрхан дүүргийн 24 дүгээр хороо болон шинээр зохион байгуулагдаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.

 

24 дүгээр хороо нь 2668 өрхийн 10035  иргэнтэйгээс 0-18 насны иргэн 2736, 19-54 насны хөдөлмөрийн насны иргэн 5826, тэтгэврын насны 605 ахмад сууршин амьдардаг. Хүнсний ногоо, мод, жимс тариалдаг 300 гаруй өрх байдаг. Хорооны нийт өрхийн 1368 нь монгол гэрт, 894 гаруй нь байшин сууцтай, оюутан сурагч 305 гаруй, 400 гаруй хүн гадаад оронд ажиллаж амьдарч байна.

 

Тус хорооны нутаг дэвсгэрт  “НЧБ”  ХХК , “БАЯНБИГЭР“ өрхийн эрүүл мэндий  төв, 158-р цэцэрлэг, худалдаа үйлдвэр эрхэлдэг 40 гаруй аж ахуй нэгж байгуулага үйл ажилгагаа явуулж байна.