Н.Зоригтбаатар

Засаг дарга

Утас: 88097449

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Жаргалбадрах Зохион байгуулагч 88667947
2 А.Мөнхбаяр Нийгмийн ажилтан 88656264
3 Д.Болдбаатар ХХОНБ 88019244
4 Х.Айсымбат Улсын бүртгэгч 91136515
5 О.Алтантуяа Халамжийн мэргэжилтэн 89966091
6 Ж.Баатархүү Сахиул 99757600
7 Ц.Ундармаа Үйлчлэгч 99129667
8 Э.Булган-Эрдэнэ 1 дүгээр хэсгийн ахлагч 89806079
9 С.Баасанжаргал 2 дугаар хэсгийн ахлагч 80384840
10 М.Гантөмөр 3 дугаар хэсгийн ахлагч 88248039
11 П.Отгонзаяа 4 дүгээр хэсгийн ахлагч 80120905
12 М.Ариунханд 5 дугаар хэсгийн ахлагч 80805860
13 З.Намжилмаа 6 дугаар хэсгийн ахлагч 94091018
14 Ч.Нандингарав 7 дугаар хэсгийн ахлагч 88200837
15 Ч.Сугаржаргал 8 дугаар хэсгийн ахлагч 91871411
16 Ц.Нарангэрэл 9 дүгээр хэсгийн ахлагч 88376535
17 Я.Мөнхжаргал 10 дугаар хэсгийн ахлагч 96870124
18 Б.Туул 11 дүгээр хэсгийн ахлагч 86247770