СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

2017-2021 онд хорооны Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийн 2017-2021 онд хөгжүүлэх зорилтыг ханган биелүүлж, төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог бэхжүүлэн, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.
Хорооны Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2021 оны зорилтуудыг ханган биелүүлж, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж амжиргааг дэмжин доорхи ажлуудыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.Үүнд

  • Жижиг дунд бизнес эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор хорооны хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг, гарын уртай иргэдийн судалгаанд түшиглэн хороон дээр үзэсгэлэн гаргах, банк санхүүгийн байгууллага, хорооны  “Мөнхөд дээшлэх”  хадгаламж зээлийн хоршоотой холбон өгч ажиллах
  • Бичиг баримтын зөрчилтэй иргэдийн шалтгаан нөхцлийг тодруулж, зөрчлийг арилгуулах, бичиг баримттай болгох талаар цогц арга хэмжээ авах
  • Сургууль завсардалтгүй хороо болох
  • Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорооны “Эмзэг цэг”-үүдэд гэрэлтүүлэг тавих асуудлыг шат дараалан хэрэгжүүлж, “Сайн хөршийн холбоо”-г сэргээн, нийтийн эргүүлд аж ахуйн нэгж, иргэдийг татан оролцуулж, идэвхийг нэмэгдүүлэх
  • Хорооны нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран “Соёлч өрх”, “Соёлч хэсэг”, “Соёлч гудамж” шалгаруулан, уралдааны болзол журмыг дүгнэж ажиллах
  • Тэмдэглэлт ойн баяр болон болзолт уралдаан, аянуудад идэвхи зүтгэл гарган ажил амьдралаараа бусдад үлгэр дууриал болсон иргэдийг алдаршуулах, шагнаж урамшуулах ажлыг зохион байгуулах
  • Хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа эмх цэгцгүй хаягжилтыг шинэчлэх талаар шат дараалсан арга хэмжээ авах,
  • Амьжиргааг дэмжих өрхийн мэдээллийг нэгтгэж шаардлагатай нийгмийн үйлчилгээг үзүүлж дэмжин ажиллах гэх мэт ажлуудыг хийхээр төлөвлөөд байна.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдрийн 6 /48 тоот тогтоолоор Сонгинохайрхан дүүргийн 15, 16, 17 дугаар хорооноос салбарлан 1-р хорооллын арын дэнжид байрлах гэр хороололд 1363 өрхийн 5782 хүн амтайгаар 30-р хороо болон байгуулагдаж 2011 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрөөс үйл ажиллагаагаа анх эхлэн ажиллаж байсан. Одоогоор 1480 айл өрхийн 6795 иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэж ажиллаж байна. Хорооны газар зүйн байрлалын хувьд 1-р хорооллын арын дэнжид байрладаг, 160 га газар нутагтай, гэр хорооллын Хилчин, Хилчин хотхон, Хамба, Чулуут гудамжууд 6 хэсэгтэй, Аж ахуйн нэгжийн 35 байгууллага, Төрийн өмчийн 1 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Төрийн анхан шатны үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүртээмжтэй хүргэхээр Засаг дарга Ч.Гантулга, зохион байгуулагч Д.Тогтохбаяр, Нийгмийн ажилтан Э. Үүрийнзаяа, Улсын бүртгэгч Ө.Пүрэвсүрэн, Халамжийн мэргэжилтэн Р.Ундармаа, ИНХ-ын дарга С.Балчиндорж, Иргэний танхимын ажилтан Г.Энхбаатар, Ахмадын зөвлөлийн дарга П.Жавзмаа, хорооны хэсгийн байцаагч Цагдаагийн дэслэгч С.Баатар, Олон нийтийн Цагдаа Б. Өлзийдавхар, Олон нийтийн байцаагч Д.Янжинлхам, 1-р хэсгийн ахлагч Б.Төртүвшин, 2-р хэсгийн ахлагч Ж.Наранцэцэг, 3-р хэсгийн ахлагч Б. Чулуунбаатар, 4-р хэсгийн ахлагч А.Солонго, 5-р хэсгийн ахлагч З. Түвшинзаяа, 6-р хэсгийн ахлагч Б.Түмэндэмбэрэл, үйлчлэгч Ө.Оюундарь, сахиул, манаач Д.Лувсандаш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

Бид төр засгийн хууль тогтоомж, шийдвэр нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамж үүрэг даалгаврын заалтанд хяналт тавьж биелэлтийг гарган ажилладаг. Дүүрэг, хорооны Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж үр дүнг тооцох, иргэдийн иргэний үүргийн биелэлтэнд хяналт тавьж биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг хариуцан явуулна. Мөн иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд уламжлан бүртгэлийг хөтлөн тайлан мэдээг гаргаж, хэсгийн ахлагч болон идэвхтэн сонгуультны ажлыг зааварчилгаагаар хангах, ажлыг нь дүгнэн удирдлагад танилцуулан шийдвэрлэн ажиллаж байна.

 

Нийслэлийн хороодын засаглалын чадавхийг сайжруулах, ажлын шинэ санал санаачилгыг дэмжих, төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй, бүтээлч, шинэлэг байдлаар зохион байгуулах зорилгоор зарласан болзолт уралдаанд 2015 онд нийслэлийн “ШИЛДЭГ ХОРОО”-гоор шалгарч амжилттай ажиллаж байна.. 

 

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.