А.Батбаяр

Засаг дарга

Утас: 80010220

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Алтанцэцэг Нийгмийн ажилтан 99719591
2 Б.Бизъяасүрэн Улсын бүртгэгч 91888891
3 Б.Хэрлэнтуяа Хөдөлмөр, Халамж хариуцсан мэргэжилтэн 99048064
4 З.Ринчинханд Хог, орлого олон нийтийн байцаагч 89080553
5 Л.Оюунгэрэл Үйлчилгээний ажилтан 95838273
6 Б.Наранцэцэг 1-р хэсэг Баянголын ам, Олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцолбор, Найрамдалын зам цогцолбор, ШУТИС хотхон 94631609
7 Д.Одонцэцэг 2-р хэсэг Толгойт 100, 102, 103, 105, 106 дугаар гудамжнууд 99934222
8 Д.Отгонцэцэг 3-р хэсэг Толгойт 80, 87, 88, 89, 98, 99, 101, 104 дүгээр гудамжнууд 90099879
9 Х.Саранцэцэг 4-р хэсэг Роман парк 111 байр, Толгойт 59, 69, 70, 71, 72, 73 дугаар гудамжнууд 99699436
10 Ю.Отгонтуяа 5-р хэсэг Толгойт 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 дугаар гудамжнууд 96221502
11 О.Оюунсүрэн 6-р хэсэг Толгойт 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 дугаар гудамжнууд 99215349
12 Б.Адьяабат 7-р хэсэг Хилчин 45/30-50/, 46/30-50/, 47, 48/30-50/, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 дугаар гудамжнууд 80203407
13 Р.Хажидмаа 8-р хэсэг Хилчин 63, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99 дүгээр гудамжнууд 94112521
14 Д.Намуундалай 9-р хэсэг Хилчин 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 дүгээр гудамжнууд 99706736
15 Ц.Бадамгэрэл 10-р хэсэг Баянголын ам, Бор толгой, Улаан толгой, Шижирийн ам, Хустайн ам, Хилчин 110 дугаар гудамж 99069626
16 Т.Нямтуяа 11-р хэсэг Буман -Өлзий 86141303