ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгж болох хорооны үйл ажиллагааг иргэдэд ил тод нээлттэй болгож бүх шатны засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурлын даргаар Б.Балжинням, Засаг даргаар  Г.Нармандах , Зохион байгуулагчаар Э.Должинсүрэн, Т.Даваасүрэн, Нийгмийн ажилтанаар  М.Цагаансувд, Улсын бүртгэгчээр Ц.Болорцэцэг, Халамжийн мэргэжилтэнээр  Л.Уранбилэг, Олон нийтийн байцаагчаар Д.Уртбаяр, Ахмадын зөвлөлийн даргаар  А.Дондов, ТХХОНБ-р С.Алтанчимэг, Хэсгийн ахлагчаар Б.Ичинноров, Ж.Нармандах, Б.Пүрэвхүү, Н.Ариунзул, Х. Баярмаа, Б.Чулуунцэцэг, Г.Оюунцэцэг, Д.Эрдэнэчимэг, Манаачаар А.Баярсайхан, Үйлчлэгчээр С.Отгонгэрэл  нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Тус хорооны “Гурван тэрх” өрхийн эмнэлэг нь 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа ба өрхийн эмнэлгийн даргаар Ц.Хатанбаатар эмч  ажиллаж байна.

Тус хороо нь 105 га нутаг дэвсгэртэй, 2065 өрхтэй, 9226  хүнтэй 8 хэсэгтэй хороо юм. Хорооны нутаг дэвсгэрт ЕБ-ын 105-р сургууль, 127-р цэцэрлэг, “Хоргын хүү” хүнсний үйлдвэр  зэрэг томоохон төрийн болон төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.