ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь урд талаараа 31-р хороо баруун талаараа 8-р хороо,  хойд талаараа 28-р хороо,ЧД-ийн 7-р хороо  зүүн талаараа БГД-ийн 23-р  хороотой тус тус хиллэдэг.

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ