ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2019 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны 25/21 тоот тогтоолоор Засаг захиргааны анхан шатны нэгж хороо болон байгуулагдаж 2019 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрөөс иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төрийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

Манай хороо нь 1011 өрх 3033 хүн амтай, 5-н хэсэгтэй. Байр хороолол зонхилсон. Аж ахуйн нэгж байгууллага 73, үүнээс Төрийн байгууллага -3, бизнесийн үйлчилгээ эрхэлдэг 65, их дээд сургууль-1, цэцэрлэгийн /хувийн хэвшил/-1, СӨХ-3, үйл ажиллагаа явуулж байна.
 Урлагын гавъяат зүтгэлтэн Шаравын Чойжил Улаан-од сонинд ажиллаж байгаад чөлөөнд суусан, зураач, сэтгүүлч, түүх судлаач мэргэжилтэй ахмад настан амьдардаг.

Эрэгтэй 1869, эмэгтэй 1164, үүнээс 2-5 насны 506 хүүхэд , 6-18 насны 679, ахмад настан 175, хөдөлмөрийн насны 1673 хүн амтай.

 

Б.Гантуул

Засаг дарга

Утас: 94009238

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Алдармаа Зохион байгуулагч 92077738
2 Д.Ажигсүрэн Хөдөлмөр халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 92919238
3 Ш.Ганчимэг Нийгмийн ажилтан  
4 У.Сэрдорж Цагдаагийн хэсгийн байцаагч д/ч 98190173
5 Б.Ууганбаяр Цагдаа д/а 88768886
6 А.Баярцэцэг Хог хаягдал олон нийтийн байцаагч 89998862
7 Д.Тунгалагтуяа Олон нийтийн цагдаа 91885774
8 Д.Еркегүл 1 дүгээр хэсгийн ахлагч 80453881
9 Х.Батсүх 2 дугаар хэсгийн ахлагч 80453899
10 Б.Мөнхцэцэг 3 дугаар хэсггийн ахлагч 80453824
11 М.Баасанжаргал 4 дүгээр хэсгийн ахлагч 80453808
12 М.Дайриймаа 5 дугаар хэсгийн ахлагч 80453835
13 О.Баяржаргал 6 дугаар хэсгийн ахлагч 80453811
14 С.Саранцэцэг Үйлчилгээний ажилтан 89240550