СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээг хүн бүрт хүртээмжтэй хүргэж, өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эвсэг хамт олон бүрдүүлэн хороогоо хөгжүүлэхийн төлөө ажиллах

 

ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хороо нь  2015 оны хүн амын тооллогоор 18900 хүн амтай, 5348 өрхтэй, нийслэлийн хэмжээнд хамгийн их хүн амтай хороодын нэг юм.  Засаг дарга, Зохион байгуулагч-2, Хөгжлийн нийгмийн ажилтан, Халамжийн нийгмийн ажилтан-2, Иргэний бүртгэлийн ажилтан, үйлчлэгч, сахиул гэсэн 9 үндсэн орон тоо, 13 хэсгийн ахлагч, Олон нийтийн байцаагч, Хорооны цагдаа, Хэсгийн байцаагч, Иргэдийн Нийтийн хурал, Ахмадын зөвлөл Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл зэрэг бүрэлдэхүүнтэйгээр  ажиллаж  байна.

 

 

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

Хорооны хэмжээнд нийт 80 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг.
Жилд 700-800 сая төгрөгийн  бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Ган хийц” ХХК, “Керамик” ХК, “Мон лаа” ХХК зэрэг томоохон аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа нь тус хорооны  үйлдвэрийн бүтцэд томоохон нөлөө үзүүлж байна.
Нийт 1,51 га-д газар тариалан эрхэлдэг. Үүнээс 0,51 га-д төмс, 1 га-д бусад хүнсний ногоо тариалж байна.
Тус хорооны 5200 өрхийн 18034 хүн амаас орон сууцанд-800,  нийтийн байранд-86, байшинд-1951,  гэрт-1900 хүн ам аьдарч байна.

Боловсрол: Тус хороо нь Ерөнхий боловсролын сургууль байхгүй. Нийт 2801 хүүхэд өдрөөр суралцаж, албан бус боловсролын сургалтанд 5 иргэн суралцаж байна.  “Хилчин хотхон”-ы 192-р  цэцэрлэг 2013 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд 160 хүүхэд, мөн гэр цэцэрлэгт 30 хүүхэд хамрагдаж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт 74,5 хувьд хүрсэн.

Эмнэлэг:  “Энхийн өргөө” өрхийн эмнэлэг нь 4 эмч,  4 сувилагчтай. Жилд давхардсан тоогоор 28240 хүнд үзлэг хийдэг.
Хорооны хэмжээнд  2 сүм хийд байдгаас буддын шашны 1,  христийн шашны 1  сүм үйл ажиллагаа явуулдаг.

 

Хорооны бүтэц бүрэлдэхүүний мэдээллийг эндээс үзнэ үү.