ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

            

 Д.Гаадамба

ИНХ-ын дарга

Утас:88852755

Г.Оюунчимэг

Засаг дарга

Утас: 99985044

Э. Декабрь

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 89753135

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

Я. Батмөнх

Зохион байгуулагч

Утас: 98113076

 

Т. Нямбаяр

Зохион байгуулагч

Утас: 99828898

 

 

Нийгмийн ажилтан

Утас:88031854

 

 

В.Баяраа

Улсын бүртгэгч

Утас:

 

О. Алтантуяа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 94826091

 Б.Анхзаяа

Иргэний танхимийн ажилтан

Утас:86908701

 

 

 

 

   

 Б.Батзориг

Хэсгийн байцаагч

Утас:97172828

 Г.Отгонбаяр

Хорооны цагдаа

Утас:99876377

А.Болдбаатар

Олон нийтийн цагдаа

Утас:93141106

 

 

 

 

 

 
 

Ц.Намуун

ТХХОН байцаагч

                               Утас:96654333
 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

М. Орхонтуул

Нэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 1-7, Хилчин 1, 2, 76 айл, 20 айл, 4 айл) 

Утас: 86903882

 

Х. Одонцэцэг

Хоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(0119 цэргийн анги 1-4, Геологи 1, Далан 1, Хилчин 3, 4-р гудамж)

Утас: 89585879

 

Г. Цэвэлсүрэн

Гуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 8-11, Керамик 1-р гудамж)

Утас: 99370537

 

Х. Энхцэцэг

Дөрөвдүгээр хэсгийн ахлагч

(Булгийн 1-3, Овоо 1-5-р гудамж)

Утас: 88722370

 

Л. Цэдэндамба

Тавдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 12-20-р гудамж)

Утас: 88832581

С. Чулуунчимэг

Зургаадугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 21-28-р гудамж)

Утас: 88913532

 
Н. Бадамханд

Долоодугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 29,30, Намаг 1,2-р гудамж)

Утас: 96697176

 

Х. Дорждулам

Наймдугаар хэсгийн ахлагч

(Баянхошуу 33-40, Ногоочин 4-6-р гудамж)

Утас: 88789335

 

Д. Наранцэцэг

Есдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 2-7, Клонк 1-3, Горхи 1,3-р гудамж)

Утас: 88825990

 

С. Мөнхцэцэг

Аравдугаар хэсгийн ахлагч

(Монлаа 14-17, Дэнж 1-7-р гудамж)

Утас: 99173749

 

Б. Алтангэрэл

Арваннэгдүгээр хэсгийн ахлагч

(Монлаа 8-13-р гудамж)

Утас: 89246226

 

Р. Эрдэнэчимэг

Арванхоёрдугаар хэсгийн ахлагч

(Ногоочин 1-3, Баянхошуу 31, 32, Горхи 2, Монлаа 1-р гудамж)

Утас: 89278044

 

 
Б. Болортунгалаг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

(Хилчин хотхон 6-15-р байр)

Утас: 99768317

Б. Оюунбилэг

Арвангуравдугаар хэсгийн ахлагч

Утас: 89874626