!--

ХОРООНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

  2013 оны 02-р сарын 22-нд Нийслэлийн хэмжээнд анх удаа “Иргэний танхим” нээгдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
  Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих” төсөл
  Монголын мянганы сорилтын сангийн хөрөнгийн эрхийн төслийн хүрээнд “Хашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэлийн ажил” төсөл
  Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх шинэлэг арга барил” төсөл
  Нийслэлийн засаг дарга УБ хотын захирагчийн албаны “Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх төлөвлөлт”
  “Эй-Си-Эф” олон улсын байгууллагатай хамтран “Гэр хороолллын усан хангамж, орчны ариун цэвэр эрүүл ахуйг сайжруулах чиглэлээр “Эко ариун цэврийн байгууламжийн төсөл”
  Адра-Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран “Өрхийн тогтвортой тариалан” төсөл хэрэгжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
  Ногоон байгууламжийг бий болгох мэргэжлийн байгууллага иргэдийн нөхөрлөл бүлгүүдийг дэмжих сангийн “Мод үржүүлгийг байгуулах 10 бут, 5 мод” төсөл
  Монголын фермер эмэгтэйчүүдийн холбооноос зохион байгуулж буй “Ногоочин, цэцэрлэгчин, ойжуулагч”-ийн мэргэшүүлэх, чадвар эзэмшүүлэх сургалт
-->

ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Хорооны нийт нутаг дэвсгэр 16.6 га талбайтай бөгөөд 17-р хороо нь урд талаараа Баянгол дүүрэгтэй, баруун талаараа 29 дүгээр хороо, хойд талаараа 30 дугаар хороо, зүүн талаараа 16 дугаар хороотой тус тус хиллэн оршиж байна.