Ч.Лүмэдмаа

ИНХ-ын дарга

Утас:99192602

 

Э.Ниндэв

 Засаг дарга

 Утас:99030482

 

 

Ахмадын хорооны дарга

Утас:

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

                    

Ж.Энхмаа

Зохион байгуулагч

Утас: 91882726

Б.Учрал

Нийгмийн ажилтан

Утас: 99084260

М.Анхныбаяр

Улсын бүртгэгч

Утас:  99036579

   

Л.Мөнхбаяр

              Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

                  хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 98634959

Д.Өлзий-Учрал

Дэслэгч хэсгийн байцаагч

Утас:  99685931

Д.Батжаргал

Ахлах ахлагч хэсгийн цагдаа

Утас: 99845453

                                           

Д.Оюунтунгалаг

Олон нийтийн цагдаа

Утас:  98133346

 

М.Цэрэндэжид

Олон нийтийн байцаагч

Утас:  99139992

 

                            Д.Дарьсүрэн

                Иргэний танхимийн ажилтан

                           Утас:96636818

                        

                         

Ш.Долгормаа

1-р хэсгийн ахлагч

Утас:  88173831

 

М.Оюунчимэг

2-р хэсгийн ахлагч

Утас:  99257432

 

Л.Оюун

3-р хэсгийн ахлагч

                             Утас:91165015 

 

                                                     
 

О.Тавгай

4-р хэсгийн ахлагч

Утас:  96581221

Д.Цэндмаа

Үйлчлэгч

Утас:  89214043