Р.Батчулуун

Засаг дарга

Утас: 99196740, 89955335

Цэдэн-Иш

ИНХ-ын дарга

Утас: 99153678

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 С.Ганжарггал Зохион байгуулагч 99302111, 92053839
2 С.Батсүх Улсын бүртгэгч 99760179
3 Б.Ууганбаяр ХХОНБ 89959561
4 О.Дэлгэрбаяр Хэсгийн байцаагч 88297171
5 Олон нийтийн цагдаа Я.Буяндалай 88140125
6 Б.Гантулга Сахиул 99462999
7 Э.Золгэрэл Үйлчлэгч 80770314
8 Б.Одгэрэл 1 дүгээр хэсгийн ахлагч 99982809, 80452527
9 Д.Өнөрцэцэг 2 дугаар хэсгийн ахлагч 80112809, 80452509
10 Н.Болортуяа 3 дугаар хэсгийн ахлагч 89908853, 80452580
11 Т.Наран 4 дүгээр хэсгийн ахлагч 95119043, 80452521
12 Д.Цацрал 5 дугаар хэсгийн ахлагч 99775144, 80452594
13 Д.Болормаа 6 дугаар хэсгийн ахлагч 85430831, 80452507
14 А.Лхагвасүрэн 7 дугаар хэсгийн ахлагч 88063981, 80452554
15 Д.Мөнхжаргал 8 дугаар хэсгийн ахлагч 99236156, 80452556
16 Ц.Болотуяа 9 дүгээр хэсгийн ахлагч 99230834, 80452583
17 Т.Ариунгэрэл 10 дугаар хэсгийн ахлагч 89980855, 80452503