ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

Р. Батчулуун

Утас: 99196740   

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

Д. Мөнгөндалай

Улсын бүртгэлийн ажилтан

Утас: 99834777

 

Б. Сэвжидсүрэн

Зохион байгуулагч

Утас: 89918808

 

Р. Ганбаяр

Нийгмийн ажилтан

Утас: 93014548

 

М. Ариунсанаа

Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн

Утас: 96696849

Г. Булганхангай

Халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

Утас: 98194744

Д. Жаргал

1-р Хэсгийн ахлагч

Утас: 99149859 

С. Дэлгэр

2-р хэсгийн ахлагч

Утас: 91198597 

 

Д. Батцэцэг

3-р хэсгийн ахлагч

Утас: 99181643

 

Б. Алтаннар

4-р хэсгийн ахлагч

Утас: 95056415

 

Б. Мөнхтуул

5-р хэсгийн ахлагч

Утас: 95055939

 

Ч. Отгончимэг

6-р хэсгийн ахлагч

Утас: 88405861

 

Д. Наянцэцэг

7-р хэсгийн ахлагч

Утас: 96764999

 

Т. Болортуяа

8-р хэсгийн ахлагч

Утас: 88204710

 

Ж. Ариунсанаа

9-р хэсгийн ахлагч

Утас: 99152340

 

А. Даваасүрэн

10-р хэсгийн ахлагч

Утас: 89527275

 

 
Д. Мөнхжаргал

11-р хэсгийн ахлагч

Утас: 99236156

 

В. Уртнасан

11-р хэсгийн ахлагч

Утас: 99860436

 

 

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх