ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

 

Самбуугын Сайхантуяа

Утас: 99798644

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

    

    

  

Г. Гантуяа

Зохион байгуулагч

Утас: 91190045

 

Б. Баттуяа

Зохион байгуулагч

Утас: 96872366

 

А. Ариунжаргал

Нийгмийн ажилтан

Утас: 94063535

 

Н. Оюун-Эрдэнэ

Улсын бүртгэгч

Утас: 99161772

 

 

Б. Төгсжаргал

Хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 89041373

 

Э. Тодгариг

Цагдаагийн хэсгийн байцаагч

Утас: 99997131 

 

 

С. Батбаяр

Хэсгийн цагдаа

Утас: 98088115

 

П. Алимаа

Хэсгийн ахлагч

Утас: 99897096

 

Д. Сайнбуян

Хэсгийн ахлагч

Утас: 99221995

 

У. Гэрэлмаа

Хэсгийн ахлагч

Утас: 99820196

 

Г. Оюунгэрэл

Хэсгийн ахлагч

Утас: 90141390

 

Ж. Нармандах 

Хэсгийн ахлагч

Утас: 89458389

 

Ц. Тунгалаг

Хэсгийн ахлагч

Утас: 89997282

 

Д. Тогтохбаяр

Хэсгийн ахлагч

Утас: 95673140

 

З. Мөнхзул

Хэсгийн ахлагч

Утас: 86130134

 

 
Ч. Буянжаргал 

Хэсгийн байцаагч

Утас: 99043918

 

Б. Алтантуяа 

Хэсгийн ахлагч

Утас: 88960574

 

Тэгшжаргал

ОНБайцаагч

Утас: 94101116

 

СХД-ын 23-р хороо