энд дарж үзэн үү...

энд дарж үзэн үү...

энд дарж үзэн үү...

энд дарж үзнэ үү...

энд дарж үзэн үү!

энд дарж үзнэ үү!

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү. 

Та энд дарж үзнэ үү.

Сонгинохайрхан дүүргийн 2020 оны төсөв батлах тухай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолыг ЭНДЭЭС татаж авна уу.

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжийг эндээс татаж авна уу.