М.Даваадорж

ИНХ-ын дарга

 Утас :

 

З.Батдэлгэр

Засаг дарга

Утас:99

 

С.Сүрэн

Ахмадын хорооны дарга

Утас:91008980

 

 ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

И. Оюунгэрэл

Зохион байгуулагч

Утас:88012801

 

Ш.Ганчимэг

Нийгмийн ажилтан

Утас:88551891

Г.Мягмарнаран

Иргэний танхимын ажилтан 

Утас: 

             

Д.Батсүх

Тохижилт хариуцсан байцаагч 

 Утас:

 

Г.Чанаганингар

 Улсын бүргэгч

 Утас:

С.Цоггэрэл

ХХҮХ мэргэжилтэн 

Утас:

     

Б.Амгалан

Хэсгийн байцаагч 

 Утас:

Утас: Утас:

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫН ХАРИУЦСАН БАЙР

1.

1-р хэсэг

 

   

2.

2-р хэсэг

     

3.

3-р хэсэг

     

4.

4-р хэсэг

     

5.

5-р хэсэг

     

6.

6-р хэсэг

     

7.

7-р хэсэг

     

8.

8-р хэсэг