ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь баруун талаараа Сонгинохайрхан дүүргийн 4-р хороо болон үерийн далан, хойд талаараа 5-р хороо, зүүн талаараа 6-р хороо буюу Баянхошуу урдуурх төв зам, урд талаараа 19-р хороо болон Толгойтын хойгуурх замаар хүрээлэгдэн нийт 48.5 га газрыг хамарч байрладаг.

Шаардлагатай үед холбоо барих утас:
Хог орлогын байцаагч Д. Долгормаа 89817285
Дулааны инженер Содоо 99023176
Гэрэлтүүүлэг Мөнхбат 99609971, 96984545
Дохиолол хамгаалалт инженер 89115557
                                      Оператор 89017799

 

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ