ИНХ-ын дарга

Утас: 

Д.Энхжаргал

Засаг дарга

Утас: 99275898

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Ц.Ганцэцэг

Зохион байгуулагч

Утас: 88128712

 

М.Болормаа

Нийгмийн ажилтан 

Утас: 88044938

 

 

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 

 

 

Д.Мөнхбаяр

ТХХОНБ

Утас: 88833980

 

C.Сувдгэрэл

Хөдөлмөр Халамжийн мэргэжилтэн

Утас: 

 

Л.Отгонсуурь

Үйлчлэгч

Утас: 99038075

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

Ц.Одончимэг

1 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 80602760

 

Н.Дархижав

2 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88169959

 

С.Болормаа

3 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 91146742

 

Т.Болортуяа

4 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 90236313

 

Н.Эрдэнэ-Оюун

5 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 92051240

 

М.Гандиймаа

6 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 94894092

 

   

Г.Пүрэвсүрэн

7 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 99650393