ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Тус хороо нь урд талаараа Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэртэй Энхтайвны өргөн чөлөөний засмалаар, зүүн талаараа 29-р хороотой Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжаар, баруун талаараа 20-р хороотой, баруун хойä талаараа 4-р хороотой, хойд талаараа 19-р хороотой залган оршдог.

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ