Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд тавигдах шаардлага, цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх өдөрлөгийг зохион байгууллаа.
Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсээс Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд тавигдах шаардлага, цахим үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөх өдөрлөгийг зохион байгууллаа.Тус өдөрлөгийн үеэр Сонгинохайрхан дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Жаргалсайхан нээж, Хяналт шалгалтын байцаагч Г.Бямбажаргал "Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэгжилт, Зөрчлийн хууль, Орлого шимтгэлийн байцаагч А.Мядаглхам "Нийгмийн даатгалын байгууллагад илгээж буй тайланг хэрхэн бэлтгэх, бүртгэх, илгээх, Магадлагч эмч Д.Тэмүүжин "Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээ, хууль дүрэм журам" сэвдээр тус,тус мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв. Сургалтад 105 ажил олгогчийн 210 нягтлан бодогч, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд оролцлоо.

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600