Хотын дарга 2022 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хуульд тусгай зөвшөөрөл авна гэж заагаагүй бол янз бүрийн шалгуур тавихгүй байхаар шийдвэрлэсэн.  Үүнд нийт 74 нэр төрлийн үйлчилгээ багтаж байгаа. 

Баримт бичгийн нэр

Анхаарах зүйл

Тайлбар

1

Албан бичиг/ Өргөдөл

Эх хувь

Аж ахуйн нэгж бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл.

-Үйлчилгээний газрын оноосон нэр үйлчилгээний чиглэл, байршлын хаяг, харилцах утас зэргийг тодорхой бичнэ.

2

Гэрчилгээ /Иргэний үнэмлэх/

Хуулбар

Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэх

3

Гэрээ

Хуулбар

Татварын хэлтэстэй байгуусан хог тээвэрлэлт үйлчилгээний хураамжийн гэрээ

 

4

 

Ажлын байрны дүгнэлт

 

Хуулбар

/Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бүртгэлийн хуудас/

5

Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

Хуулбар

Онцгой байдлын хэлтсээс дүгнэлтийг гаргуулна.

6

Зураг

Эх хувь

Гадна талын фото зураг. Гадна талбай, барилга орсон байна.

7

Ажлын байрны эзэмшлийн тухай баталгаа

 

Хуулбар

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээс бол түрээсийн гэрээ.

8

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  зорилгоор хамтран ажиллах түншлэлийн гэрээ

 

Хуулбар

 

Цагдаагийн хэлтэс, Хорооны Засаг даргатай байгуулсан гэрээ

 

1.    Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээ сунгахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэл:

Баримт бичгийн нэр

Анхаарах зүйл

Тайлбар

1

Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

Эх хувь

Хугацаа дууссан гэрээ.

 

2.    Тамхи худалдаалах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдэл:

Баримт бичгийн нэр

Анхаарах зүйл

Тайлбар

 

1

 

Албан бичиг/ Өргөдөл

 

Эх хувь

Аж ахуйн нэгж бол албан хүсэлт, иргэн бол өргөдөл.

-Үйлчилгээний газрын оноосон нэр үйлчилгээний чиглэл, байршлын хаяг, харилцах утас зэргийг тодорхой бичнэ.

2

Гэрчилгээ/ Иргэний үнэмлэх

Хуулбар

Аж ахуйн нэгж бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэн бол иргэний үнэмлэх

3

Гэрээ

Хуулбар

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ

 

4

 

Ажлын байрны дүгнэлт

 

Хуулбар

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс ажлын байрны дүгнэлт /Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчийн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бүртгэлийн хуудас

5

Тодорхойлолт

Хуулбар

Хорооны Засаг даргын ерөнхий боловсролын сургуулийн 500 метрт орсон эсэх тодорхойлолт

6

Төлбөр төлсөн баримт

Эх хувь

Хүлээн авагч: Сонгинохайрхан дүүрэг Татварын хэлтэс

Банк: Улаанбаатар хотын банк

Гүйлгээний утга: Тэмдэгтийн хураамж

Данс дугаар: Дүүргийн татварын хэлтсээс төлбөрийн нэхэмжлэх авч төлөх

Мөнгөн дүн: 250000

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600