Тус тасагт:

 

?Цус, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ

?Биохимиийн 30 гаруй үзүүлэлт

?Бүх төрлийн Хавдрын маркерууд

?Бамбайн дааврын шинжилгээнүүд

?Цус бүлэгнэлт болон Нян судлалын шинжилгээнүүд авч байна.

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600