ХҮНСНИЙ ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ БАЙРШЛУУД

?Хар хорин худалдааны төв
?Содон хороолол
?Наймдугаар хорооны байрны гадна талбай
?Есдүгээр хорооны 16-р гудамж
?Орбитын тойрог
?Баян хошууны эцсийн буудал
?19-р хороо “Миний” дэлгүүрийн хажуу талбай

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600