Дүүргийн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд Тамгын газрын төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээний үйл ажиллагааг менежментийн өндөр түвшинд хүргэх, байгууллагын ажил үйлчилгээг сайжруулах зорилготой “Олон улсын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015, ISO 18091:2020 стандарт нэвтрүүлэх” үйл ажиллагааны нээлт өнөөдөр /2021.09.03/ боллоо.

 

Энэ үеэр арга хэмжээг хамтран зохион байгуулж буй “Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн”-ын сургагч багш, ахлах зөвлөх Н.Хишигжаргал ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагчдад таниулах сургалтыг явууллаа.

Тус үйл ажиллагааны хүрээнд чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын дотоод аудитор бэлтгэх сургалтад чанарын багт орсон гишүүдийг хамруулан гэрчилгээ олгож, дотоод аудитор хийх арга зүйг эзэмшүүлэх юм.

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600