ЭЕШ өгөх сурагчид иргэний үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэхүйц баримт бичиг, Бүртгэлийн хуудас / Энэ оны төгсөгч өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаас бүртгэлийн хуудсаа хэвлэн авч сурч буй сургуулийнхаа захирлаар гарын үсэг зуруулж, тамга даруулан баталгаажуулсан байх, өмнөх оны төгсөгчийн бүртгэлийн хуудас QR кодоор баталгаажсан байх тул шууд хэвлэн авна/, Суудлын хуваарь /та өөрийн бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан www.eec.mn цахим хуудасны шалгуулагчийн булангаар нэвтэрч хэвлэж авна/, Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээгээ заавал авч очих шаардлагатай.

 

 

Шалгуулагч нь шалгалтад дээр заасан баримт бичгээс өөр эд зүйл /ном, дэвтэр, бугуйн цаг, ноорог цаас, тооны машин, томьёоны хураангуй, бал, гар утас ...гэх мэт/ авч орохыг хориглоно. Мөн ЭЕШ-ын шалгуулагч нь өөрийн суудлын хуваарьт заасан цагийн дагуу шалгалтад ирсэн байхыг Боловсролын үнэлгээний төвөөс анхааруулж байна.

 

?Элсэлтийн Ерөнхий шалгалт товын дагуу дөрвөн өдрийн хугацаанд үргэлжилнэ.

 

-Наймдугаар сарын 19- Монгол Улсын түүх- 10:00-11:20

 

-Наймдугаар сарын 19- Англи хэл- 14:00-15:20

 

-Наймдугаар сарын 20- Хими- 10:00-11:40

 

-Наймдугаар сарын 20- Газарзүй- 13:00- 14:20

 

-Наймдугаар сарын 20- Нийгэм судлал- 16:30- 17:50

 

-Наймдугаар сарын 21- Биологи- 10:00-11:20

 

-Наймдугаар сарын 21- Математик- 14:00-15:40

 

-Наймдугаар сарын 22- Физик- 10:00- 11:40

 

-Наймдугаар сарын 22 – Орос хэл- 13:00-14:20

 

-Наймдугаар сарын 22- Монгол хэл- 16:00-17:20

 

?Элсэлтийн Ерөнхий шалгалт өгөх нийт сурагч дүү нартаа амжилт хүсье.

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600