Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын хог ачих хуваарийг хүргэж байна. Иргэн та дараах хуваарийн дагуу өөрийн хорооны хог ачих өдрийг тооцоолон хог хаягдлыг савлаж, ачиж зөөвөрлөхөд бэлтгээрэй.

 

Хуваарьт бус өдрүүдэд хог, хаягдлыг ил задгай орхих нь орчны үүсмэл хог хаягдал үүсгэдэг.

Тиймээс өөрийн оршин суугаа хороо, хөршүүдийнхээ эрүүл хоггүй орчинд ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэхэд иргэний үүргээ ухамсарлан оролцоорой.

Дүүрэг хоггүй байх нь хорооноос эхлэлтэй. Хороо хоггүй байх нь та биднээс хамаатай юм шүү

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600