Сонгинохайрхан дүүргийн 38 дугаар хорооны Б.Мөнхнэмэх захиралтай Залуус-1 СӨХ нь өөрсдийн санал санаачилгаар бусад СӨХ-ыг уриалан “Хогоо эх үүсвэр дээр нь ангилж хэвшье” аяны хүрээнд хуванцар савыг ангилан ялгах зориулалтын хогийн савыг хороолол дотроо байршуулсан байна.

 

Иргэд оршин суугчид энэхүү ажлыг дэмжин, хуванцар сав хийх зориулалтын саванд хогоо ялган хийсээр байна. 

Залуус 1 СӨХ нь цаашид бусад хогийг ангилах ялгах ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

 

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600