Нийслэлийн Байгаль орчны газар, 24 дүгээр хороо хамтран Бумбатын рашаанаас урсаж буй усыг ашиглан Хиймэл нуур байгуулах ажил 60 хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна.

Хиймэл нуурын гүн нь голдоо 2 метр 80 см-тэй, захаараа 60 см, анхны хиймэл нуурыг туршилтын журмаар хийж гүйцэтгэж байна. Хиймэл нуур ашиглалтад орсноор хүүхэд залуус чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх таатай орчин бүрдэх юм.

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600