Улсын төсвийн хөрөнгөөр 24 дүгээр хороонд шинээр ашиглалтанд орох гэж буй 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600