Хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж байгаа үeрийн далан сувгийн тохижилтын ажлыг Дүүрэн трeйд ХХК, Монгол мeнeжмэнт ХХК нар гүйцэтгэж байна. 2009 онд иргэдийн оролцоотойгоор анх байгуулж байсан "Иргэдийн амралтын талбай"-г 10-н жилийн дараа шинэчилэн тохижууллаа.

 

 

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600