Хөдөлмөрийн хэлтэстэй холбоотой төрийн үйлчилгээний мэдээллийг эндээс та хүлээн авна уу. Үйлчилгээний төрлөөр нь доорх байдлаар ангилсан бөгөөд хэрэв танд шаардлагатай мэдээлэл доорх жагсаалтанд байхгүй бол холбогдох утсаар хандаж дэлгэрэнгүй лавлаж болно.

Төрийн үйлчилгээ - Иргэн танд

Дүүргийн статистик мэдээлэл

Хүн амын тоо
335,703
Эрэгтэй
165542
Эмэгтэй
170161
Өрхийн тоо
94,132
Хүн амын нягтаршил
22,9 хүн/га
Аж ахуйн нэгж байгууллага
15,348
Авто машины тоо
64,969
Малын тоо
80,712
Өрхийн ам бүлийн тоо
4.0
Төрөлт
7600