Дүүргийн хэмжээнд өнөөдөр дархлаажуултын байнгын цэгүүдэд 269 хүний бүрэлдэхүүнтэй 60 баг ажиллаж 12373 иргэнийг дархлаажуулалтад хамруулахаар төлөвлөсөн байна.

 

Иргэд өөрийн оршин суугаа газартаа хамгийн ойр дархлаажуулалтын цэгт очиж Астразенека болон Синафарм вакцины аль нэгийг хийлгэх боломжтой юм.

Одоогийн байдлаар дархлаажуулалтын ажлын явц хэвийн үргэлжилж байна.