“Иргэдэд ээлтэй орчныг сайжруулах” аяны хүрээнд газар чөлөөлөлтийн ажлыг эрчимжүүлхийг газар зохион байгуулалтын албанд үүрэг өгсөн. Энэ хүрээнд Газар зохион байгуулалтын алба нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам дээр зөвшөөрөлгүй барьсан хуучны тоосгон болон төмөр гаражуудыг буулгах, газар чөлөөлөх мэдэгдлийг хүргэн ажилласан байна.