Энд дарж бүрэн эхээр нь үзнэ үү.

энд дарж үзнэ үү.

Энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү.

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү

Та энд дарж үзнэ үү.