Cонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын зорилго

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, үр дүнг тооцох, хяналт - шинжилгээ үнэлгээ хийх, Засаг даргад бодлогын зөвлөгөө өгөх, нутгийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар  хангах, Төрийн захиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, төрийн захиргааны стандартыг мөрдүүлж Засаг даргын тамгын газрын хэлтэс, албад  болон хороодын үйл ажиллагааны удирдлага, бодлогын  удирдамжаар хангаж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, чанартай, аливаа чирэгдэлгүй хүргэхэд оршино.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын танилцууга

Нутгийн захиргааны байгууллага болох дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь Засаг даргын бодлого, хөтөлбөр болон Засгийн газар, нийслэлийн засаг даргын бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол байгууллага юм.    
Дүүргийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулан барих хуулиар олгогдсон бүрэн эрх бүхий дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, дүүргийн Засаг даргатай, засаг захиргааны анхан шатны нэгж болсон 32 хороотой, дүүргийн төр захиргааны 50 гаруй хэлтэс алба, тасагтайгаар  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон ажиллаж байна.

 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц бүрэлдэхүүн

АЛБАН ТУШААЛ

НЭР

УТАС

1

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Т.Сүхбаатар

70173253

2

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

Д.Батцэцэг

70173301

3

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн дарга

А.Батсайхан

70170112

4

Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

Д.Амарбаясгалан

92112131

5

Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

Ч.Энххорол

70172827

6

Тохижилт нийтийн ах ахуйн хэлтсийн дарга

М.Энхманлай

70170107

7

Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга

Ж.Дуламсүрэн

70172403

8

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төвийн дарга

Б.Оюунгэрэл

88098221

9

Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга

С.Мижиддорж

70173307

10

Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн дарга

Ж.Нямхүү

70173213

11

Аж ахуйн тасгийн дарга

Б.Сумъяабазар

70170105

12

Цэргийн штабын дарга

Э.Мягмардаваа

70173291

13

Архивын тасгийн дарга

Д.Батхуяг

70172668