Б. Хуягбаатар

ИНХ-ын дарга

Утас:94255205

 

Х.Эрдэнэтуяа

Засаг дарга

Утас:88196409, 99029271

 

 

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас:

 

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

 

 

 

   

Ш. Батпүрэв

Зохион байгуулагч

Утас: 99041109, 86681109

 Э.Пүрэвдаш

Нийгмийн ажилтан

Утас:

 Д.Дэлгэрмаа

Улсын бүртгэгч

Утас:96024383 99854383

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б.Байгалмаа

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас:

 Иргэний танхимийн ажилтан

Утас:

Хэсгийн байцаагч

Утас:

 

 

 

 

 

 Хорооны цагдаа

Утас:

 Олон нийтийн цагдаа

Утас:

 

 ТХХОН байцаагч

Утас:

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАРЫН ХАРИУЦСАН ГУДАМЖ

Нэр

Хэсгийн дугаар

Өрхийн тоо

Хүн ам

Хариуцсан гудамж

Утас

1.

Ш.Дэвжидсүрэн

1-р хэсэг

405

1514

Зүүн баян цагаан 5,6 дугаар гудамж Нуур 1-6 дугаар гудамж

88756124

2.

Б.Анхтуяа

2-р хэсэг

296

1211

Нуур 7-10 дугаар гудамж, Булагт 1-2, тоосго

85357770

3.

Л.Одончимэг

3-р хэсэг

346

1354

Зүүн баян цагаан 1-4 дүгээр гудамж

89140689, 93120183

4.

Д.Долгормаа

4-р хэсэг

290

1282

Зүүнбаян цагаан 8-12 дугаар гудамж

 88197525

5.

Л.Жаргал

5-р хэсэг

304

1134

Баянцагаан 1-4 дүгээр гудамж

86127314, 93120181

6.

Р.Цэрэндэжид

6-р хэсэг

327

1408

Баянцагаан 5-8 дугаар гудамж, Зүүн баян цагаан 7 гудамж

99759630, 96309975

7.

М.Дэлгэрмаа

7-р хэсэг

280

1339

Баянцагаан 9-12 дугаар гудамж

93120287, 94542724