ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 8-р хороо нь 98,77 га нутаг дэвсгэртэй. 1-р хорооллын арын дэнжийн өндөр хүчдэлийн шугамын баруун хойд талын хамраар, 7-р хороотой “Сүмбэр орд”  группын тоосгоны үйлдвэрийн  баруун урд  талын хамраар, нуурын  9, 7, З Зүүнбаянцагаан 2, 3, 4, 5, Баянцагаан 1, 2, 3, 4-р гудамжны баруун талаар, 67-р сургуулийн урд талаар, Баянхошууны засмал замаар хойш эргэж 4-н замын уулзвар хүрч, 9-р хороотой Баянхошууны засмал замаар, 11-р хороотой Зүүнбаянцагаан 12, 11, 10, 8, 7, Баянцагааны 5, 4, 3, 2, 1 Нуурын 6, 5, 4-р гудамжны зүүн талаар гарч, “Хосмонгол” ХХК-ны тоосгоны үйлдвэрийн  зүүн талын жалгаар өгсөж, Самбаллхүндэв уулын баруун хяраар, урд  талаараа 6-р хороо, 23-р хороогоор  тус тус зааглана.