Б.Шиджав

ИНХ-ын дарга

Утас: 80501885

Л.Сачийхангай

Засаг дарга

Утас: 99167616

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Б.Гэрэлчулуун

Зохион байгуулагч

Утас: 88028314

 

Ө.Нандинцэцэг

Зохион байгуулагч

Утас: 80029803

 

Ц.Цэнгэлжав

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 96779674

 

Х.Одончимэг

Нийгмийн ажилтан

Утас: 88722898

 

С.Удвал

Улсын бүртгэлийн ажилтан

Утас: 90903909

 

Ц.Амарзаяа

Иргэний танхимын ажилтан

Утас: 89895166

 

 

М.Намжилмаа

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ажилтан

Утас: 92919240

Ж.Одгэрэл

ТХХОНБ

Утас: 99232775

А.Ариунаа

Үйлчлэгч

Утас: 95990901

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

Л. Алтанцэцэг

1 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88647166

 

Д. Нямцэцэг

2 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 86075076

 

Р.Отгонбат

3 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88603550

 

Х.Нарантуяа

4 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88775702

 

Д.Март

5 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 80386535

 

Х.Дорждулам

6 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88789335

 

Ч.Соёлмаа

7 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88680995

 

Б.Доржсүрэн

8 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88343299

 

Б.Алтангэрэл

9 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 89006120

 

 

Э.Мөнхзул

10 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 99763344

С.Мөнхцэцэг

11 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88983749

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх