Б.Батцэцэг

ИНХ-ын дарга

Утас: 89371014

С.Уянга

Засаг дарга

Утас: 99844982

 

ХОРООНЫ БУСАД АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Нэр Албан тушаал Утасны дугаар
1 Х.Уянга Зохион байгуулагч 90006026
2 Б.Ганболд Нийгмийн ажилтан 99329363
3 Ц.Батчимэг Халамжийн ажилтан 88184555
4 Б.Бат-Очир Хорооны ахмадын дарга 99793366
5 Ц.Цэлмэг Улсын бүртгэгч 95258877
6 Э.Ган-Эрдэнэ Хорооны хэсгийн байцаагч 94112858
7 Ц.Анхбаяр Хорооны цагдаа 80210829
8 Ц.Цэцэгмаа ХХОНБ 99343796
9 Н.Идэрмаа 1-р хэсгийн ахлагч 95036502
10 С.Мягмарсүрэн 2-р хэсгийн ахлагч 80091971
11 Г.Лхагвасүрэн 3-р хэсгийн ахлагч 99604400
12 Г.Лханвадулам 4-р хэсгийн ахлагч 88939676
13 Б.Солонго 5-р хэсгийн ахлагч 95006392
14 Л.Бямбасүрэн 6-р хэсгийн ахлагч 99664647
15 Г.Цэвэлмаа 7-р хэсгийн ахлагч 99844982
16 Ж.Нэргүй 8-р хэсгийн ахлагч 89781846
17 Д.Уранчимэг Үйлчлэгч 99832421
18 Л.Шатар Сахиул 99791398