ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШИЛ, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо нь 8 хэсэг, 36 гудамжтай, зүүн талаараа Баянгол дүүргийн 9-р хороотой үерийн далангаар, урд талаараа Сонгинохайрхан дүүргийн 12, 13, 14-р хороотой үерийн далангаар, баруун талаараа 30-р хороо, баруун хойд талаараа 8-р хороотой Самбалхүндэв уулаар, зүүн хойд талаараа 11-р хороотой тус тус хиллэн оршдог. Гүний худаг, инженерийн байгууламжинд холбогдсон 9 усан сангаар дамжуулах хорооны иргэдийн цэвэр усны хэрэглээг хангадаг.  

ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх