ИНХ-ын дарга

Утас: 

Б.Соёл-Эрдэнэ

Засаг дарга

Утас: 86871919

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Д.Нандин-Эрдэнэ

Зохион байгуулагч

Утас: 99913924

 

Н.Мөнх-Амгалан

Зохион байгуулагч

Утас: 99285004

 

Т.Гүйхуар

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас: 89925419

 

Ц.Гэрэлмаа

Нийгмийн ажилтан

Утас: 89464679

 

Т.Мөнхжаргал

Улсын бүртгэлийн ажилтан

Утас: 88554019

 

Б.Баярмаа

Үйлчлэгч 

Утас: 80822109

 

 

Р.Батсүх

Сахиул

Утас: 88944544

   

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР

Ш.Отгонсайхан

1 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 86701257

 

Ц.Баасанхүү

2 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88890352

 

М.Бохишрох

3 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 89773366

 

Б.Энхцэцэг

4 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88310097

 

Д.Соёлмаа

5 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 96969569

 

Х.Амаржаргал

6 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88207326

 

Д.Оюунцэцэг

7 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 89890839

 

Т.Наранцэцэг

8 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 89772233

 

Т.Жимсээ

10 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88663315

 

Г.Оюунчимэг

9 дүгээр хэсгийн ахлагч

Утас: 88087687

   

 

Видео

Валютын Ханш

Санал хүсэлт илгээх