ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГА

       

ИНХ-ын дарга

Утас:

 

Б.Соёл-Эрдэнэ

Засаг дарга

Утас: 86871919, 99944872

 

Т.Гүйхуар

Ахмадын зөвлөлийн дарга

Утас:89925419

 

ХОРООНЫ АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД, ХОЛБОО БАРИХ

 

 

Одхүү

Зохион байгуулагч

Утас: 99811377

Ц. Гэрэлмаа

Зохион байгуулагч

Утас:  89145474

A. Сайнтуяа 

Хөдөлмөр халамж үйлчилгээ

хариуцсан мэргэжилтэн

Утас: 99174353

   

С.Хашгэрэл

Нийгмийн ажилтан

Утас:

Ц. Оюундалай

Улсын бүртгэгч 

Утас: 96282096


Иргэний танхимийн ажилтан

Утас:

 

О. Нармандах 

Хэсгийн байцаагч

Утас: 88173328

Д. Гантулга

Хорооны цагдаа

Утас: 88473637

 Олон нийтийн цагдаа

Утас:

     
 

Р.Цэрмаа

ТХХОН байцаагч

Утас:80804380, 99146471

 

 

ХЭСГИЙН АХЛАГЧ НАР 

 

Хэсгийн ахлагч

Гудамжны дугаар

Хэсгийн ахлагч нарын нэр

Холбоо барих утас

1

1 дүгээр хэсэг

Бага наран 1-4 дүгээр гудамж

Ш. Отгонсайхан

96701257

2

2 дүгээр хэсэг

Бага наран 5-12 дугаар гудамж

Ц. Баасанхүү

88890352

3

3 дүгээр хэсэг

Бага наран 13 дугаар гудамж

М. Бохиширох

93049260

4

4 дүгээр хэсэг

Бага наран 14-18 дугаар гудамж

Д. Лхагвасүрэн

88172462

5

5 дүгээр хэсэг

Бага наран 19-21 дүгээр гудамж

Д.Соёлмаа

96969569

6

6 дүгээр хэсэг

Бага наран 22-30 дугаар гудамж

Х.Амаржаргал

88207326

7

7 дүгээр хэсэг

Бага наран 31-34, 41,42 дугаар гудамж

Д. Оюунцэцэг

89890839

8

8 дүгээр хэсэг

Бага наран 35-40 дүгээр гудамж)

Т. Наранцэцэг

96701257

9

9 дүгээр хэсэг

Бага наран 43,44 дүгээр гудамж

Н. Сувдмаа

96212526

10

10 дүгээр хэсэг

Бага наран 45 дугаар гудамж

Б. Оюунцэцэг

99146471